KORTING

Betrouwbare koerier nodig?


Neem dan nu
contact met ons op!
Koerier worden? SHK koeriersdiensten in Dronten, Flevoland zoekt jou!
home   /   privacy

Privacy policy


SHK Koeriersdiensten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SHK Koeriersdiensten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als SHK Koeriersdiensten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door SHK Koeriersdiensten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SHK Koeriersdiensten de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door SHK Koeriersdiensten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Sollicitatiegegevens
1. Sollicitatiegegevens worden binnen vier weken na afwijzing teruggezonden of vernietigd.
2. De werkgever kan de sollicitant toestemming vragen de sollicitatiegegevens gedurende een
jaar te bewaren. Na een jaar kan de organisatie de sollicitant benaderen voor het actualiseren
van die gegevens c.q. verlenging van de toestemming.
3. Sollicitanten dienen zich bewust te zijn van de impact van het aanbieden van persoonlijke
gegevens op/via internet.
4. Sollicitanten blijven zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van gegevens van internet.
5. Als gegevens van vacaturesites/internet gehaald wordt, wordt de sollicitant hiervan in kennis te stellen.
Automatisering

Website:
SSL: De website van SHK Koeriersdiensten – https://www.shk-koeriersdiensten.nl is gecontroleerd en beveiligd middels SSL.

Cookies:
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Uw computer is hiermee te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies welke de website van SHK Koeriersdiensten genereert, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren, tenzij u er voor kiest om als klant zelf inloggegevens aan te maken op onze website. Deze informatie wordt op geen enkele wijze gedeeld met derden.

Contactformulieren, bestelformulieren en e-mail
Wanneer u een inlog of opdrachtformulier op onze websites invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt opgeslagen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze gegevens zullen voor zover nodig maximaal 7 jaar worden bewaard. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
Tenzij door u verzocht, zal SHK Koeriersdiensten geen nieuwsbrieven naar verkregen e-mailadressen versturen.

Links naar andere websites:
Voor het gemak van de gebruiker zijn op onze website links naar andere websites toegevoegd. SHK Koeriersdiensten is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van die externe websites en deze privacyverklaring is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Slotverklaring
Wijziging van deze AVG Privacy Statement :
Zo nodig kan deze een wijziging ondergaan om de privacyverklaring te verbeteren of om aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.
Autoriteit Persoonsgegevens: Natuurlijk helpt SHK Koeriersdiensten u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens: Als u vragen heeft over uw privacy en deze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met SHK Koeriersdiensten: Ilona Brokmeier, Arendschelling 85, 8253 CC te Dronten tel: 0321-381673 // mob.: 06-50271913 of via email Ilona@shk-koeriersdiensten.nl

SHK voor de Snelle Handige Koeriers

wij kunnen alijd leveren 7 dagen per week,
24 uur per dag
door heel nederland Door heel Nederland
wij houden u op de hoogte van de zending Direct na aflevering
melden wij u dat uw
zending is aangekomen